Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Opis działań

 

 

Działania w projekcie Baltic InteGrid:

 

 • utworzenie 6 grup roboczych zakładających współpracę partnerów, organizacji stowarzyszonych oraz interesariuszy w następujących obszarach energetyki morskiej:

  • polityka i otoczenie regulacyjne – identyfikacja braków lub ograniczeń w obecnych regulacjach politycznych i prawnych, powodujących hamowanie lub blokowanie rozwoju potencjału morskiej energetyki wiatrowej w poszczególnych regionach Morza Bałtyckiego, ale również opracowanie zaleceń do zmiany sytuacji prawnej,

  • uwarunkowania rynkowe – działania prowadzące do oceny obecnego stanu oraz potencjału rynku morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego, rozwoju modeli biznesowych współpracy uczestników rynku offshorowego: operatorzy, producenci komponentów, firmy instalacyjne,

  • rozwiązania technologiczne – analiza rozwiązań technologicznych dla Sieci Bałtyckiej z uwzględnieniem warunków ramowych,

  • uwarunkowania środowiskowo-społeczne – identyfikacja potencjalnych oddziaływań Sieci Bałtyckiej na środowisko przyrodnicze i społeczeństwo, opracowanie katalogu rozwiązań minimalizujących oddziaływania oraz wpływających na akceptacje społeczną,

  • planowanie przestrzenne – działania prowadzące do identyfikacji optymalnego korytarza dla Bałtyckiej Sieci,

  • analiza kosztów i korzyści – opracowanie wielowymiarowej analizy kosztów i korzyści dla Bałtyckiej Sieci (CBA);

 • utworzenie trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF), w ramach którego będą się odbywały konferencje, seminaria oraz warsztaty angażujące wszystkich interesariuszy z regionu Morza Bałtyckiego. Pozwoli to na bliską współpracę grupy ekspertów na rzecz realizacji zadań projektowych, ale również dalszej, poprojektowej promocji rezultatów;

 • opracowanie koncepcji Sieci Bałtyckiej, czyli połączenia elektroenergetycznego zintegrowanego z projektami morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które uwzględniało będzie uwarunkowania zidentyfikowane w wyniku prac grup roboczych;

 • opracowanie koncepcji studium wykonalności wybranych fragmentów Sieci Bałtyckiej dla połączenia Polska-Szwecja oraz Niemcy-Dania.


 

Główne rezultaty projektu Baltic InteGrid:

 1. Utworzenie trwałej platformy komunikacji pomiędzy grupami interesariuszy powiązanej z istniejącymi strukturami – VASAB, BASREC.

 2. Opracowanie koncepcji Bałtyckiej Sieci w oparciu o analizę uwarunkowań przestrzennych, ekonomicznych, technicznych, środowiskowych i społecznych.

 3. Opracowanie szczegółowych studiów wykonalności dla wybranych fragmentów Sieci Bałtyckiej – jako materiału wyjściowego do realizacji inwestycji.

 4. Opracowanie rekomendacji do:

  • Planów Dziesięcioletnich Rozwoju Sieci (TYNDP),
  • planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich,
  • dokumentów strategicznych polityk poszczególnych państw regionu Morza Bałtyckiego.


cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum