Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Opis działań

Działania w projekcie:

 

 • identyfikacja interesariuszy i projektów energetyki obywatelskiej: spółdzielnie energetyczne, klastry energii,

 • studium przypadku wybranych projektów,

 • terenowe badanie projektów, spotkania z interesariuszami, kwestionariusze, wywiady oraz warsztaty z interesariuszami,

 • analiza uwarunkowań funkcjonowania projektów energetyki obywatelskiej w państwach regionu Morza Bałtyckiego,

 • identyfikacja barier rozwojowych, słabych i mocnych stron polityk regionalnych i krajowych, dobrych praktyk oraz czynników sprzyjających rozwojowi,

 • opracowanie narzędzi i wytycznych dla inicjowania i prowadzenia projektów energetyki obywatelskiej z uwzględnieniu krajowych uwarunkowań,

 • opracowanie modelu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,

 • rekomendacje dla lokalnych, regionalnych i krajowych polityk,

 • opracowanie krajowych planów działań, wytycznych i strategii na rzecz rozpowszechniania i funkcjonowania energetyki rozproszonej prowadzonej przez obywateli,

 • zawiązanie w każdym z państw Regionu Morza Bałtyckiego partnerstwa na rzecz inicjowania i prowadzenia projektów rozproszonej energetyki obywatelskiej w formie RENCOP 

 

Główne rezultaty projektu Co2mmunity:

 

 • Sprawozdanie podsumowujące obecną sytuację energetyki spółdzielczej/klastrowej w regionie Morza Bałtyckiego

 • 8 krajowych podręczników dla interesariuszy na rzecz zakładania i prowadzenia projektów energetycznych w formie spółdzielni lub klastrów

 • Biała księga wsparcia projektów na poziomie krajowym i regionalnym

 • Mapa drogowa dla projektów RENCOP w regionie Morza Bałtyckiego

 • Model RENCOP dla rozwoju energetyki obywatelskiej w państwach regionu Morza Bałtyckiego

INTERREG Baltic Sea Region 2014 - 2020


cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum