Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Aktualności

Procedury OOS dla MFW

W dniu 8 stycznia 2010 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wypracowania procedury oraz metodyki wykonania procesu OOS dla morskich farm wiatrowych.

Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku

FNEZ zorganizowała seminarium "Perspektywy współpracy polsko-skandynawskiej w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku". Nad seminarium objęli patronat: Wicepremier i Minister Gospodarki, Minister Infrastruktury, Minister Środowiska oraz Ambasador Królestwa Danii. Celem seminarium było przeprowadzenie dyskusji nad uwarunkowaniami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno klimatycznego.

Przebieg konkursu w ramach Działania 9.4.

FNEZ przekazała Ministrowi Gospodarki stanowisko w sprawie przebiegu konkursu na dotacje dla inwestycji OZE w ramach działania 9.4 PO IiŚ.

Prace nad projektami ustaw

W dniu 21 października 2009 Sejmowa Komisja "Przyjazne Państwo" przyjęła 2 projekty ustaw przygotowane przez FNEZ. Pierwszy projekt - nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zalicza do celów publicznych wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej oraz zobowiązuje samorządy do uwzględniania w pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego kierunków zagospodarowania lokalnych źródeł energii.

Bezpieczeństwo realizacji dostaw elementów wież wiatrowych

FNEZ rozpoczęła realizacje programu "Bezpieczeństwo realizacji dostaw elementów wież wiatrowych na terenie RP". Celem projektu jest: dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy w obszarze organizacji i realizacji transportów ponadgabarytowych na terenie RP; zwiększenie efektywności oraz bezpieczeństwa realizacji dostaw elementów wież wiatrowych na terenie RP w obszarach: bezpieczeństwa organizacyjnego procesu, bezpieczeństwa finansowego, prawnego, ciągłości działania i bezpieczeństwa ekologicznego. Ponadto tworzenie pozytywnych relacji w „otoczeniu administracyjnym i społecznym" inwestycji w farmy wiatrowe i wypracowanie skutecznego modelu procesu dostaw elementów wież wiatrowych na terenie RP zabezpieczającego ciągłość realizacji przyjętych harmonogramów.

OZE a ICP cd.

FNEZ opracowała nowe stanowisko w sprawie możliwości zaliczania inwestycji polegających na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do kategorii inwestycji celu, uwzględniające zmiany otoczenia prawnego w tym zakresie wprowadzone na skutek wejścia w życie w dniu 25 czerwca 2009 roku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa ta zalicza wykorzystanie OZE do pakietu narzędzi służących ochronie środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, co pozwala na uznanie inwestycji OZE za cel publiczny w trybie Art. 6 ust. 4) Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum