Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Aktualności

Konsultacje Projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska i energii na lata 2014-2020

W dniu 18 grudnia 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła, iż rozpoczynają się konsultacje Projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska i energii na lata 2014-2020. Dokument zawiera istotne wytyczne w zakresie budowania systemu wsparcia m.in. dla odnawialnych źródeł energii. Konsultacje będą trwać do 14 lutego 2014 r., a ich celem jest zebranie od państw członkowskich, zainteresowanych stron i obywateli opinii na temat przedmiotowego projektu.   Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej weźmie czynny udział w konsultacjach.

FNEZ partnerem instytucjonalnym VIII Forum Energetycznego

  W dniach 16-18 grudnia 2013 r. w Sopocie odbywa się VIII Forum Energetyczne, którego partnerem instytucjonalnym jest Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej.   Drugiego dnia Forum, podczas bloku tematycznego „OZE a krajowy system energetyczny", Prezes FNEZ, Maciej Stryjecki omówił konsekwencje rozwoju morskiej energetyki wiatrowej dla regionów nadmorskich i energetyki w Polsce, wskazując, że ostatnie działania Ministerstwa Gospodarki, w tym projekt ustawy o OZE, a także wypowiedzi na temat sektora offshore powodują narastające zagrożenie, że iż Polska, a zwłaszcza gospodarka Pomorza, nie wykorzystają ogromnej szansy, jaką jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej.   Prezes FNEZ wziął również udział w debacie „Integracja OZE z krajowym systemem energetycznym" w charakterze panelisty. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Niemiec (Nasir El Bassam, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Energią Odnawialną) i Bułgarii (Mariya Mihaleva reprezentująca Schönherr Rechtsanwälte GmbH), którzy zaprezentowali własne doświadczenia dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także stosunek polityków w tym zakresie. Przedstawiciel Bułgarii wskazał, że pod wpływem niekorzystnych decyzji rządu branża OZE chyli się ku upadkowi, co skutkuje rosnącą liczbą podstępowań sądowych w sprawie przedmiotowych odszkodowań. Przedstawiciel Niemiec zdementował zaś pogłoski o wycofaniu się nowego niemieckiego rządu ze wspierania sektora OZE, twierdząc, że OZE w Niemczech traktowane są jako sprawa całego społeczeństwa, a nie rządu, co wynika z faktu, że branża ta zatrudnia blisko pół miliona osób i daje ogromne wpływy do budżetu. Społeczeństwo w takiej sytuacji nie może dopuścić do zahamowania rozwoju tej branży. Prezes FNEZ zakończył dyskusję podsumowaniem, na podstawie zaprezentowanych doświadczeń, że niestety polski sektor OZE pozostaje bliższy Bułgarii, niż Niemcom, mimo faktu, że to na niemieckie doświadczenia powołują się na ogół polscy politycy.   Prezes FNEZ uczestniczył również w panelu dyskusyjnym „Finansowanie OZE: a Korzystna Inwestycja?".

Uwagi FNEZ do Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej złożyła uwagi do projektu Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020. Przedmiotowa Polityka wraz z jej prognozą oddziaływania na środowisko zostały skierowane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych. Łącznie w ramach konsultacji złożonych zostało 41 wniosków z uwagami.   Ministerstwo przyjęło do wiadomości wszystkie uwagi ogólne zgłoszone przez FNEZ. W ramach konsultacji Fundacja podkreśliła, że: morska energetyka wiatrowa jest głównym impulsem rozwoju przemysłu morskiego, a tym samym ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy regionów nadmorskich, realizacja projektów związanych z rewitalizacją polskiego przemysłu morskiego jest zbieżna z założeniami projektu Polityki morskiej, rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz przemysłu morskiego jest również zbieżny z założeniami i trendami europejskiej energetyki i kierunkami kształtowania zintegrowanej polityki morskiej.   Ponadto, Fundacja złożyła szczegółowe uwagi, zgodnie z którymi: dla zwiększenia konkurencyjności polskich portów konieczne jest otwarcie na nowe tendencje w usługach i produkcji np. przez wykorzystanie potencjału morskiej energetyki wiatrowej, pomimo określenia celu ilościowego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na poziomie 500 MW do roku 2020 w Krajowym Planie Działania należy mieć na uwadze, że realny potencjał rynkowy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, który równocześnie przyniesie największe korzyści dla polskiego bilansu energetycznego i polskiej gospodarki jest na poziomie 6 GW mocy w morskich farmach wiatrowych do roku 2030, z czego 1 GW w roku 2020, a kolejne 2 GW do roku 2025, co wynika z założeń Programu rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego opracowanego przez Fundację. Szczegółowe uwagi zostały jedynie częściowo uwzględnione, choć nie było możliwe określenie w jakim zakresie.

Propozycja zmian FNEZ w projekcie ustawy OZE z dnia 12.11.2013 r.

W związku z przekazaniem w dniu 12 listopada 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii do konsultacji społecznych, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej opracowała stanowisko odnoszące się do wpływu zaproponowanych rozwiązań na możliwość kontynuacji rozwoju w Polsce rynku morskiej energetyki wiatrowej.  

Uwagi FNEZ do projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej

W dniu 25 listopada 2013 roku Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej zgłosiła uwagi do projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH 990002, odnoszące się do przedsięwzięć polegających na budowie morskich farm wiatrowych.   Uwagi zostały przekazane do Urzędu Morskiego w Szczecinie w ramach odbywających się konsultacji społecznych.

Stanowisko FNEZ w sprawie modelu optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Fundacja opracowała i przesłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministertswa Gospodarki oraz posłów zainteresowanych przedmiotowym tematem, stanowisko w sprawie modelu optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060.
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum