Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Aktualności

Uwagi FNEZ do Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej złożyła uwagi do projektu Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020. Przedmiotowa Polityka wraz z jej prognozą oddziaływania na środowisko zostały skierowane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych. Łącznie w ramach konsultacji złożonych zostało 41 wniosków z uwagami.   Ministerstwo przyjęło do wiadomości wszystkie uwagi ogólne zgłoszone przez FNEZ. W ramach konsultacji Fundacja podkreśliła, że: morska energetyka wiatrowa jest głównym impulsem rozwoju przemysłu morskiego, a tym samym ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy regionów nadmorskich, realizacja projektów związanych z rewitalizacją polskiego przemysłu morskiego jest zbieżna z założeniami projektu Polityki morskiej, rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz przemysłu morskiego jest również zbieżny z założeniami i trendami europejskiej energetyki i kierunkami kształtowania zintegrowanej polityki morskiej.   Ponadto, Fundacja złożyła szczegółowe uwagi, zgodnie z którymi: dla zwiększenia konkurencyjności polskich portów konieczne jest otwarcie na nowe tendencje w usługach i produkcji np. przez wykorzystanie potencjału morskiej energetyki wiatrowej, pomimo określenia celu ilościowego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na poziomie 500 MW do roku 2020 w Krajowym Planie Działania należy mieć na uwadze, że realny potencjał rynkowy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, który równocześnie przyniesie największe korzyści dla polskiego bilansu energetycznego i polskiej gospodarki jest na poziomie 6 GW mocy w morskich farmach wiatrowych do roku 2030, z czego 1 GW w roku 2020, a kolejne 2 GW do roku 2025, co wynika z założeń Programu rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego opracowanego przez Fundację. Szczegółowe uwagi zostały jedynie częściowo uwzględnione, choć nie było możliwe określenie w jakim zakresie.

Propozycja zmian FNEZ w projekcie ustawy OZE z dnia 12.11.2013 r.

W związku z przekazaniem w dniu 12 listopada 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii do konsultacji społecznych, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej opracowała stanowisko odnoszące się do wpływu zaproponowanych rozwiązań na możliwość kontynuacji rozwoju w Polsce rynku morskiej energetyki wiatrowej.  

Uwagi FNEZ do projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej

W dniu 25 listopada 2013 roku Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej zgłosiła uwagi do projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH 990002, odnoszące się do przedsięwzięć polegających na budowie morskich farm wiatrowych.   Uwagi zostały przekazane do Urzędu Morskiego w Szczecinie w ramach odbywających się konsultacji społecznych.

Stanowisko FNEZ w sprawie modelu optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Fundacja opracowała i przesłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministertswa Gospodarki oraz posłów zainteresowanych przedmiotowym tematem, stanowisko w sprawie modelu optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060.

FNEZ na warsztatach w Hamburgu

W dniu 21 października 2013 r. Justyna Biegaj, Członek Zarządu FNEZ, wzięła udział w warsztatach poświęconych tematowi morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Warsztaty odbyły się w Hamburgu i zostały zorganizowane z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii.   Podczas panelu poświęconego sytuacji bieżącej oraz perspektywom rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Justyna Biegaj omówiła procedury uzyskiwania pozwoleń dla morskich farm wiatrowych planowanych na polskich obszarach morskich oraz zaprezentowała "Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce", opracowany przez FNEZ.

VIII Forum Energetyczne - FNEZ partnerem instytucjonalnym

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VIII Forum Energetycznym organizowanym w Sopocie w dniach 16-18 grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji „paradoksu energetycznego”. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału w bilansie energetycznym biopaliw spowodowały, że unijny system wymaga reform. Obecne założenia tzw. mapy drogowej stoją często w sprzeczności z zasadami konkurencyjności rynkowej. Czy bieżąca debata dotycząca celów unijnej polityki klimatycznej i energetycznej do 2030 przyniesie oczekiwany kompromis w sprawie ochrony klimatu i rozwiązania uwzględniające energetyczne i ekonomiczne zróżnicowanie państw członkowskich oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego? Jak przyśpieszyć integrację infrastruktury energetycznej? Gdzie jest przestrzeń na współpracę krajów regionu Europy Środkowej? I wreszcie, w co w tak niepewnych realiach inwestować aby nie tracić? Te i szereg innych pytań padnie w czasie obrad tegorocznego Forum Energetycznego w Sopocie.
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum