Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Aktualności

III Bałtycki Okrągły Stół

W dniu 18 listopada 2014 r. FNEZ wzięła udział w III Bałtyckim Okrągłym Stole w siedzibie Ministerstwa Środowiska, zorganizowanym przez WWF Polska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.   Tematem przewodnim spotkania było planowanie przestrzenne obszarów morskich. Podczas spotkania omawiano dotychczasowe doświadczenia Polski z zakresu procesu planowania oraz kierunków przyszłych działań wynikających z nowej legislacji unijnej dotyczącej tej dziedziny.

Wnioski z Konferencji Offshore w Słupsku

W dniach 29-30 września 2014 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się Konferencja Offshore - Rozwój regionów nadmorskich, której organizatorami była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.   Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Bogdana Borusewicza,  Ministra Infrastruktury i Rozwoju – Elżbiety Bieńkowskiej, Ministra Środowiska – Macieja Grabowskiego, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza. Patronat organizacyjny nad konferencją objął Senator Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Kleina. Partnerem konferencji było Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej, Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o. oraz PGE Energia Odnawialna S.A. Partnerem organizacyjnym wydarzenia zostali Fundacja Instytut Balticum, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Słupski Inkubator Technologiczny.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

Prezes Fundacji, Maciej Stryjecki wziął udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym - Partnerstwo dla rozwoju, który odbył się 18-19 września 2014 r. w Białymstoku, w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.    Organizatorem wydarzenia, w którym wzięło udział około tysiąca osób z kraju i z Europy, w tym politycy, przedstawiciele biznesu i eksperci, była Grupa PTWP.   Prezes FNEZ uczestniczył w dyskusji, której tematem były odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce oraz wiatr w bilansie energii.  

Konferencja Offshore - 29-30 września 2014 r., Słupsk

Ruszyła rejestracja!!! Już teraz zarejestruj się na dwa dni Konferencji Offshore organizaowanej przez FNEZ i PSEW i weź udział w tym wyjątkowym wydarzeniu! Zapraszamy na stronę: http://konferencja-offshore.pl   Konferencja Offshore pt. „Rozwój Regionów Nadmorskich" organizowana w Słupsku w dniach 29-30 września 2014 r. to najważniejsze wydarzenie gospodarcze, polityczne i branżowe dedykowane morskiej energetyce wiatrowej w Polsce w 2014 r. Konferencja stanowi kontynuację poprzednich edycji następujących wydarzeń: I i II edycji Konferencji i Targów Offshore organizowanych w latach 2012 i 2013 w Sopocie przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, oraz I edycji konferencji „Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich" zorganizowanej w Słupsku przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w 2013 r. Połączenie kompetencji, doświadczenia i wiedzy eksperckiej PSEW i FNEZ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży morskiej wobec organizacji sektorowych w zakresie wspólnego i efektywnego działania na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W Polsce od 6 lat na szczeblu centralnym i regionalnym prowadzona jest polityka, której celem jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich oraz stworzenie jej silnego zaplecza dostawczego, logistycznego i obsługowego z wykorzystaniem potencjału polskiego przemysłu morskiego. Zapisy polityki energetycznej, krajowego planu działania na rzecz energii ze źródeł odnawialnych i kolejne rozwiązania prawne, krok po kroku tworzą warunki do przygotowania pierwszych farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Dziś najważniejszymi wyzwaniami, stojącymi przed odpowiednimi władzami, jest uchwalenie rozwiązań systemowych, dających podstawy do realizacji pierwszych inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu powiązania systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych z mechanizmami generowania korzyści dla polskiej, a zwłaszcza nadmorskiej gospodarki. Najważniejszym zadaniem inwestorów i deweloperów jest przygotowanie pierwszych projektów, a przemysłu morskiego - stworzenie krajowego łańcucha dostaw oraz zaplecza logistycznego i obsługowo-serwisowego dla uzasadnionej kosztowo budowy tych projektów.

Wysłuchanie publiczne nt. projektu ustawy o OZE

Prezes Fundacji, Maciej Stryjecki dnia 15 września 2014 r. uczestniczył w wysłuchaniu publicznym, prowadzonym przez Komisję Nadzwyczajną do spraw energetyki i surowców energetycznych. Wysłuchanie dotyczyło rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Kluczowe wnioski dla energetyki z Forum Ekonomicznego w Krynicy

Podczas XXIV FORUM EKONOMICZNEG odbył się panel „Ląd czy morze - gospodarcze aspekty rozwoju energetyki wiatrowej w Europie Środkowej" organizowany przez FNEZ wspólnie z radą programową Forum. Z ponad godzinnej dyskusji znakomitych gości należy przytoczyć kluczowe dla energetyki wiatrowej wnioski: Polska posiada jedne z lepszych warunków wietrznych w Europie; energia wiatrowa to zasób własny kraju podobnie jak węgiel; nie jest możliwe wypełnienie potencjału 20 GW energetyki wiatrowej w Polsce (zapis z projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2050) jedynie lądową energetyką wiatrową ze względu na uwarunkowania przestrzenne i społeczne. Konieczne jest uruchomienie energetyki morskiej. Zatem nie ma konkurencji pomiędzy energetyką wiatrową na lądzie i morzu; nie zawsze najtańsza technologia jest najlepszą. Energetyka wiatrowa na morzu jest obecnie technologią droższą jednak ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionów nadmorskich m.in. poprzez potencjał ok. 30 tys nowych miejsc pracy. Korzyści te są jednak uzależnione od stabilnych warunków regulacyjnych; potencjał redukcji kosztów morskiej energetyki wiatrowej sięga nawet 40 % do roku 2025, natomiast energetyki lądowej około 20%.
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum