Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Aktualności

FNEZ realizuje projekt Baltic InteGrid

Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej w ramach mechanizmu Seed Money Facility, w roli lidera realizuje projekt o nazwie Integrated Baltic Offshore Wind  Electricity Grid Development (Baltic InteGrid) wspólnie z 4 instytucjami partnerskimi z Danii, Niemiec i Szwecji. Jako główny rezultat projektu zalążkowego powstanie konsorcjum i projekt docelowy, w ramach którego opracowane zostaną konkretne koncepcje rozwoju morskiej sieci przesyłowej (krajowej i międzynarodowej) wykorzystującej planowane morskie farmy wiatrowe jako elementy integrujące.   Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na portalu branżowym gospodarkamorska.pl

XX Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Prezes Fundacji, Maciej Stryjecki wziął czynny udział w XX Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbyła się w dniach 19-20 listopada 2014 r. w hotelu Westin w Warszawie.   Organizatorem wydarzenia, które uroczyście otworzył Wicepremier i Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński, było MM Conferences S.A. Wicepremier w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę ciągłego dostosowywania się polskiej polityki energetycznej do warunków zewnętrznych oraz konieczność wykorzystania własnych zasobów do produkcji energii.   Prezes FNEZ uczestniczył w panelu dyskusyjnym, którego tematem była energetyka rozproszona. 

III Bałtycki Okrągły Stół

W dniu 18 listopada 2014 r. FNEZ wzięła udział w III Bałtyckim Okrągłym Stole w siedzibie Ministerstwa Środowiska, zorganizowanym przez WWF Polska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.   Tematem przewodnim spotkania było planowanie przestrzenne obszarów morskich. Podczas spotkania omawiano dotychczasowe doświadczenia Polski z zakresu procesu planowania oraz kierunków przyszłych działań wynikających z nowej legislacji unijnej dotyczącej tej dziedziny.

Wnioski z Konferencji Offshore w Słupsku

W dniach 29-30 września 2014 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się Konferencja Offshore - Rozwój regionów nadmorskich, której organizatorami była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.   Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Bogdana Borusewicza,  Ministra Infrastruktury i Rozwoju – Elżbiety Bieńkowskiej, Ministra Środowiska – Macieja Grabowskiego, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza. Patronat organizacyjny nad konferencją objął Senator Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Kleina. Partnerem konferencji było Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej, Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o. oraz PGE Energia Odnawialna S.A. Partnerem organizacyjnym wydarzenia zostali Fundacja Instytut Balticum, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Słupski Inkubator Technologiczny.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

Prezes Fundacji, Maciej Stryjecki wziął udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym - Partnerstwo dla rozwoju, który odbył się 18-19 września 2014 r. w Białymstoku, w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.    Organizatorem wydarzenia, w którym wzięło udział około tysiąca osób z kraju i z Europy, w tym politycy, przedstawiciele biznesu i eksperci, była Grupa PTWP.   Prezes FNEZ uczestniczył w dyskusji, której tematem były odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce oraz wiatr w bilansie energii.  

Konferencja Offshore - 29-30 września 2014 r., Słupsk

Ruszyła rejestracja!!! Już teraz zarejestruj się na dwa dni Konferencji Offshore organizaowanej przez FNEZ i PSEW i weź udział w tym wyjątkowym wydarzeniu! Zapraszamy na stronę: http://konferencja-offshore.pl   Konferencja Offshore pt. „Rozwój Regionów Nadmorskich" organizowana w Słupsku w dniach 29-30 września 2014 r. to najważniejsze wydarzenie gospodarcze, polityczne i branżowe dedykowane morskiej energetyce wiatrowej w Polsce w 2014 r. Konferencja stanowi kontynuację poprzednich edycji następujących wydarzeń: I i II edycji Konferencji i Targów Offshore organizowanych w latach 2012 i 2013 w Sopocie przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, oraz I edycji konferencji „Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich" zorganizowanej w Słupsku przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w 2013 r. Połączenie kompetencji, doświadczenia i wiedzy eksperckiej PSEW i FNEZ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży morskiej wobec organizacji sektorowych w zakresie wspólnego i efektywnego działania na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W Polsce od 6 lat na szczeblu centralnym i regionalnym prowadzona jest polityka, której celem jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich oraz stworzenie jej silnego zaplecza dostawczego, logistycznego i obsługowego z wykorzystaniem potencjału polskiego przemysłu morskiego. Zapisy polityki energetycznej, krajowego planu działania na rzecz energii ze źródeł odnawialnych i kolejne rozwiązania prawne, krok po kroku tworzą warunki do przygotowania pierwszych farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Dziś najważniejszymi wyzwaniami, stojącymi przed odpowiednimi władzami, jest uchwalenie rozwiązań systemowych, dających podstawy do realizacji pierwszych inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu powiązania systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych z mechanizmami generowania korzyści dla polskiej, a zwłaszcza nadmorskiej gospodarki. Najważniejszym zadaniem inwestorów i deweloperów jest przygotowanie pierwszych projektów, a przemysłu morskiego - stworzenie krajowego łańcucha dostaw oraz zaplecza logistycznego i obsługowo-serwisowego dla uzasadnionej kosztowo budowy tych projektów.
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum