Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Zarząd

Maciej Stryjecki - prezes zarządu

 • Doradca w zakresie środowiskowych, prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej 
 • Były pełnomocnik ds. projektów morskich farm wiatrowych Polskiej Grupy Energetycznej PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Były ekspert środowiskowy Instytucji Wdrażającej PO Infrastruktura i Środowisko dla działania 9.4 - Produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych
 • Konsultant środowiskowy projektów farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 700 MW
 • Autor i profesjonalny lobbysta projektów legislacyjnych upraszczających procedury realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej
 • Członek Rady Programowej dwumiesięcznika "Nowa Energia" oraz stały współpracownik miesięcznika "Czysta Energia"
 • Stale współpracuje z najlepszymi krajowymi ekspertami w zakresie ochrony środowiska, przygotowywania i realizacji projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej i biogazowej, pozyskiwania funduszy europejskich oraz krajowych ekologicznych funduszy celowych, kancelariami prawnymi, a także z organizacjami, ośrodkami naukowymi i instytucjami branżowymi
 • Magister inżynier ochrony środowiska, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent 4-letnich studiów doktoranckich na katedrze Ekologii Ogólnej UP w Lublinie
 • Pełnił funkcje: doradcy czterech ministrów środowiska, szefa gabinetu ministra środowiska, pełnomocnika zarządu NFOŚiGW ds. ochrony środowiska na terenach wiejskich, członka rady nadzorczej WFOŚiGW, członka komitetu sterującego Funduszu Spójności
 • Był jednym z założycieli i twórców Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, przez 4 lata był jej Dyrektorem Generalnym i członkiem zarządu
 • Autor przewodnika dla inwestorów „Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej" oraz wielu projektów legislacyjnych dot. branży energetycznej i ochrony środowiska

Beata Bojanowska - wiceprezes zarządu 

 • Zawodowo związana z Grupą Doradczą SMDI, gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
 • Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Ministerstwie Środowiska. Od 2004 roku związana ściśle z energetyką odnawialną. Brała udział w tworzeniu i zarządzaniu największym samorządem gospodarczym w polskiej branży energetyki odnawialnej (Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej). Pracowała w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. (Departament Strategii
  i Inwestycji). W okresie od sierpnia 2009 r. do sierpnia 2013 r. pełniła funkcję dyrektora Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej
 • Specjalizuje się w analizach społecznych uwarunkowań inwestycji w energetyce oraz w prowadzeniu wszelkich działań związanych z edukacją, promocją i komunikacją społeczną, związanych
  z realizacją projektów. Główna organizatorka szeregu imprez promocyjnych i edukacyjnych poświęconych OZE, w tym wielu krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów, warsztatów dla dziennikarzy i urzędników administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkich i gminnych konkursów wiedzy dla dzieci i młodzieży, licznych imprez targowych i stoisk wystawienniczych
 • Uczestniczyła w tworzeniu serwisów internetowych, udostępniających wiedzę nt. oddziaływań energetyki wiatrowej (www.oddzialywaniawiatrakow.pl), morskich farm wiatrowych (www.morskiefarmywiatrowe.pl) oraz oddziaływań związanych z wydobyciem gazu łupkowego (www.oddzialywaniagazulupkowego.pl)
 • Autorka i współautorka ponad dwudziestu analiz społecznych związanych z realizacją inwestycji w energetyce wiatrowej
 • Autorka analiz potencjalnych konfliktów społecznych dla projektów morskich farm wiatrowych w ramach procedur OOS
 • Współautorka kilku analiz skutków społecznych realizacji morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich w ramach procedur lokalizacyjnych dla tego typu inwestycji
 • Współautorka kilku analiz ryzyka konfliktów społecznych i środowiskowych związanych z realizacją przedsięwzięć dla koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego
 • Współautorka „Programu rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce", w części społecznej
 • Współautorka opracowania „Badanie społecznych skutków inwestycji w MFW na południowo-wschodnim Bałtyku"


 

cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum