Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Opracowania

"Impact Mitigation Strategy of the Baltic Offshore Grid"

 

Rozwój morskiej infrastruktury przesyłowej w kontekście uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych Morza Bałtyckiego. Raport zawiera wytyczne i dobre praktyki dla: oceny oddziaływania na środowisko, procedur środowiskowych i dialogu z interesariuszami. 

 

 

 

 

 

 

 

"Rekomendacje dla TYNDP"

 

Rekomendacje zostały przedłożone na etapie konsultacji Europejskiego Planu Rozwoju Sieci ENTSO-E w 2018 r. i opierają się na wnioskach z projektu Baltic InteGrid.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Towards a Baltic Offshore Grid: Connecting electricity markets through offshore wind farms"

 

Raport "Towards a Baltic Offshore Grid: Connecting electricity markets through offshore wind farms" już gotowy! Jeśli interesują cię zagadnienia związane z rozwojem morskiej infrastruktury przesyłowej w południowej części Morza Bałtyckiego z przyłączeniem morskich farm wiatrowych - zdecydowanie musisz się z tym zapoznać!

 

 

 

 

 

 

 

Opinię ekspercką w zakresie budowy połączenia Polska-Szwecja-Litwa zintegrowanego z morskimi farmami wiatrowymi z uwzględnieniem uwarunkowań Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk opracował "Opinię ekspercką w zakresie budowy połączenia Polska-Szwecja-Litwa zintegrowanego z morskimi farmami wiatrowymi z uwzględnieniem uwarunkowań Krajowego Systemu Elektroenergetycznego". Praca zrealizowana została na zlecenie FNEZ w ramach prowadzonych analiz dla Studium pre-wykonalności dla połączenia Polska-Szwecja-Litwa w projekcie Baltic InteGrid współfinansowanego z programu INTERREG Baltic Sea Region

 

 

 

 

 

 

 

Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce - aktualizacja 2018

W ramach prac nad programem Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) opracowała aktualizację Programu rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce (styczeń, 2018 r.).

 

Realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW - wynika z aktualizacji Programu.

 

 

 

 

 

Podsumowanie konferencji "Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki"

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie trzeciej edycji konferencji "Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki", która odbyła się w dniach 27-28 lutego 2017 r. w Warszawie. Organizatorem była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ).

 

Realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW - wynika z aktualizacja Programu.

 

 

 

 

 "Podsumowanie kampanii edukacji i komunikacji społecznej dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III wraz z infrastrukturą przyłączeniową"

Dokument przygotowany przez ekspertów z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) jest podsumowaniem kampanii edukacji i komunikacji społecznej dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III, której inwestorem jest spółka Polenergia Bałtyk III. Opracowanie zawiera szczegółowy opis działań przeprowadzonych w ponad rocznej kampanii, która obejmowała działania przygotowawcze, kampanię informacyjno-edukacyjną, konsultacje ze środowiskiem rybackim, administracją morską, władzami samorządowymi oraz samymi mieszkańcami.

 

 

 

 

 


"Podsumowanie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk rybackich w sprawie projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III"

Dokument przygotowany przez ekspertów z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) jest podsumowaniem cyklu spotkań konsultacyjnych przedstawicieli środowisk rybackich z Darłowa, Łeby i Ustki z inwestorem - spółką Polenergia Bałtyk III. Spotkania odbyły się w ramach kampanii komunikacji i edukacji społecznej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Opracowanie zawiera szczegółowy opis zagadnień omawianych podczas spotkań, jak również omówienie wniosków z nich płynących.

 

 

 

 

 

Report on the state of play "Integrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid Development". Dokument został przygotowany w ramach projektu "Integrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid Development (Baltic InteGrid)". Głównym celem Baltic InteGrid jest stworzenie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z planowanymi projektami morskimi farmami wiatrowymi (tzw. „szyny bałtyckiej") w oparciu o szczegółowe analizy warunków: przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych i technologicznych.

 

Niniejszy dokument stanowi szczegółową analizę stanu bieżącego rozwoju sieci morskich i morskiej energetyki wiatrowej. Dokument dostępny tylko w języku angielskim.

 

 

 

 

 

" Podsumowanie i najważniejsze wnioski z Konferencji Offshore 2014". Niniejszy dokument stanowi podsumowanie konferencji „Konferencja Offshore - Rozwój regionów nadmorskich", która odbyła się w dniu 29-30 września 2014 roku w Słupsku. Organizatorami konferencji była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

Konferencja Offshore to najważniejsze wydarzenie gospodarcze, polityczne i branżowe dedykowane morskiej energetyce wiatrowej w Polsce w 2014 r. Podczas dwóch dni konferencji odbyły się 2 debaty: "Miejsce MEW w Polityce energetycznej Polski i UE", "MFW szansą dla polskich regionów nadmorskich - mapa drogowa" oraz 6 paneli (środowisko, doświadczenia międzynarodowe, prawo, przemysł, technologia, badania wietrzności).

 

 

 

 

„Analiza porównawcza systemów wsparcia energetyki odnawialnej bazujących na mechanizmie aukcyjnym" - streszczenie. Niniejszy dokument stanowi streszczenie analizy opracowanej przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Raport przedstawia najważniejsze doświadczenia w zakresie stosowania mechanizmu aukcyjnego w celu wsparcia rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych.


W pierwszym rozdziale przedstawiono najnowsze rekomendacje Komisji Europejskiej oraz analizy Banku Światowego w zakresie stosowania mechanizmów aukcyjnych. W drugim rozdziale w sposób skrócony i przekrojowy przedstawiono założenia Ministerstwa Gospodarki w zakresie stosowania mechanizmu aukcyjnego w Polsce. W rozdziale trzecim skupiono się na analizie konkretnych przypadków stosowania mechanizmu aukcyjnego w krajach Europy i na świecie. Analizę uzupełniono o przykłady stosowania mechanizmów aukcyjnych w zakresie wsparcia morskiej energetyki wiatrowej w Danii i Francji.

 

 

 

 „Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce" - został opracowany przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, we współpracy z Ernst & Young. Program powstał w związku z oczekiwaniem wielu środowisk politycznych, branżowych, naukowych i pozarządowych, które wyrażone zostało podczas konferencji „Morska Energetyka Kołem Zamachowym Rozwoju Przemysłu i Regionów Nadmorskich", która odbyła się w Słupsku w styczniu 2013 roku.

 

Program przedstawia, optymalny z punktu widzenia uwarunkowań gospodarczych, społecznych i środowiskowych scenariusz rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego, zakładający zainstalowanie 6 GW mocy w morskich farmach wiatrowych do roku 2030.

 

 

 

 

 „Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce" - streszczenie menedżerskie, zostało opracowane przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, we współpracy z Ernst & Young. Program powstał w związku z oczekiwaniem wielu środowisk politycznych, branżowych, naukowych i pozarządowych, które wyrażone zostało podczas konferencji „Morska Energetyka Kołem Zamachowym Rozwoju Przemysłu i Regionów Nadmorskich", która odbyła się w Słupsku w styczniu 2013 roku.

 

Program przedstawia, optymalny z punktu widzenia uwarunkowań gospodarczych, społecznych i środowiskowych scenariusz rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego, zakładający zainstalowanie 6 GW mocy w morskich farmach wiatrowych do roku 2030.

 

 

 

 

"Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych" zostały przygotowane przez ekspertów FNEZ - Macieja Stryjeckiego i Krzysztofa Mielniczuka, we współpracy z Departamentem Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ oraz skonsultowane z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska jak również z Krajową Komisją Ocen Oddziaływania na Środowisko. Dokument został w całości uzgodniony oraz przekazany przez FNEZ Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z prawami do publikacji.

 

Głównym celem opracowania wytycznych bylo usprawnienie prowadzenia procedur oddziaływania na środowisko farm wiatrowych oraz poprawienie jakości Raportów OOŚ i prognoz oddziaływania na środowisko. Opracowanie dotyczy elektrowni wiatrowych na lądzie. Zalecenia i informacje odnoszą się do procedur administracyjnych oraz wymogów prawnych dla elektrowni wiatrowych, lokalizowanych zarówno pojedynczo, jak i w grupach, zwanych farmami wiatrowymi. W dokumencie zawarto najważniejsze informacje o oddziaływaniach elektrowni wiatrowych na środowisko, zalecenia dotyczące dobrych praktyk w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych, a także wykonania oszacowania ich oddziaływań na środowisko.

 

 

 "Przewodnik po procedurach lokalizacyjnych i środowiskowych dla farm wiatrowych na polskich obszarach morskich", opracowany przez ekspertów FNEZ, we współpracy z administracją morską i środowiskową oraz wiodącymi ośrodkami naukowymi, jest pierwszym i jedynym na krajowym rynku podręcznikiem, opisującym kompleksowo wszelkie zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedur lokalizacyjnych i środowiskowych dla morskich farm wiatrowych w Polsce.

 

Autorzy Przewodnika odbyli dziesiątki spotkań, podczas których szukali odpowiedzi na niezliczone pytania związane ze stosowaniem w praktyce przepisów dotyczących prowadzenia procedur w sprawie wydawania decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych dla morskich farm wiatrowych. Przewodnik przedstawia aktualny stan wiedzy, który wyłonił się właśnie z owych rozmów i dyskusji.

 

 

 

 Seminarium „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" odbyło się 10 czerwca 2011r. Zorganizowane zostało wspólnie przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Ministerstwo Gospodarki oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku. Wydarzenie to zostało objęte patronatami Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Ministra Infrastruktury. Spółki Iberdrola Renewables oraz Polskie Sieci Morskie S.A. były partnerami merytorycznymi spotkania.

 

Celem seminarium było przedstawienie aktualnych uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście realizacji europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, a także oszacowanie potencjału krajowego rynku morskich farm wiatrowych (MFW) wraz ze wskazaniem najważniejszych barier w rozwoju MFW w Polsce i propozycji działań niezbędnych do ich likwidacji.

 

Publikowany materiał zawiera wypowiedzi uczestników poszczególnych części seminarium oraz najważniejsze wnioski, które zostały wypracowane w czasie spotkania.

 

"Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich - podsumo wanie konferencji"

 

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie konferencji „Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich", która odbyła się w dniu 21 stycznia 2013 roku w Słupsku. Organizatorami konferencji była FNEZ, Słupski Inkubator Technologiczny, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Celem konferencji była ocena szans rozwoju polskich regionów nadmorskich, w oparciu o sektor morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego.
Dyskusja została przeprowadzona w ramach trzech sesji tematycznych:
Sesja I - „Warunki rozwoju przemysłu i energetyki morskiej"
Sesja II - „Morska energetyka wiatrowa a rozwój regionalny"
Sesja III - „Rola nauki i edukacji w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej"

 "Oddziaływania morskich farm wiatrowych na ryby i rybołówstwo - doświadczenia zagraniczne"

 

Celem dokumentu, opracowanego przez FNEZ, jest rzetelne przedstawienie potencjalnych oddziaływań MFW na ryby i rybołówstwo, jak również wskazanie doświadczeń zagranicznych, które mogą mieć zastosowanie w Polsce. Publikacja została podzielona na cztery części:

cz.1. przedstawia przebieg procesu inwestycyjnego MFW na polskich obszarach morskich,

cz.2. przedstawia potencjalne oddziaływania MFW na ryby oraz przytacza 5 przykładowych programów badań środowiska (prowadzonych dla 4 farm oraz połączenia elektroenergetyczneo Polska - Szwecja „SwePol Link"),

cz.3. dotyczy rybołówstwa i opisuje potencjalne oddziaływania MFW na ten sektor oraz przykłady dobrych praktyk stosowanych przy realizacji MFW w celu zmniejszenia negatywnych oddziaływań w innych krajach,

cz.4. zawiera podsumowanie najważniejszych informacji i wniosków dotyczących oddziaływań MFW na ryby i rybołówstwo oraz doświadczeń zagranicznych.

 

   "Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich"

 

Niniejszy dokument stanowi materiał informacyjny konferencji „Morska energetyka - kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich", która odbyła się w dniu 21 stycznia 2013 roku w Słupsku. Organizatorami konferencji była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Słupski Inkubator Technologiczny, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Materiał konferencyjny zawiera podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, w tym m. in.: potencjału morskiej energetyki wiatrowej, szans dla rozwoju regionalnego, oddziaływań środowiskowych i społecznych MFW, a także zapisów w projekcie ustawy OZE dotyczących systemów wsparcia morskich farm wiatrowych.

 

 

 „Badania środowiskowe na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych"

 

Niniejszy dokument stanowi skrót materiału podsumowującego warsztaty pn. „Badania środowiskowe na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych", które zostały zorganizowane przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w dn. 2 - 3 sierpnia 2012r. w Gdańsku. Pełna wersja materiału jest dostępna dla firm współpracujących z Fundacją. Celem warsztatów było:

1. omówienie aspektów prawnych oceny oddziaływania na środowisko morskich farm wiatrowych,
2. przegląd europejskich standardów i doświadczeń monitoringowych w zakresie badań biotycznych i abiotycznych elementów środowiska na potrzeby realizacji projektów morskich farm wiatrowych oraz omówienie wyników badań porealizacyjnych prowadzonych na morskich farmach wiatrowych będących w eksploatacji,
3. weryfikacja stosowanych metod badawczych w odniesieniu do uwarunkowań Morza Bałtyckiego,
4. wymiana doświadczeń w zakresie badań środowiska morskiego i ocen oddziaływania na środowisko pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ekspertami.

 

 

 

"Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku. Aneks do raportu z dnia 16 stycznia 2012. uwzględniający zapisy projektu ustawy o OZE z dnia 4 października 2012 r."

Niniejszy dokument stanowi aneks do Raportu „Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku" przygotowanego w dniu 16 stycznia 2012 roku. Celem aneksu jest pokazanie wpływu nowych zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, które zostały zamieszczone w projekcie z dnia 4 października 2012 roku, na ekonomiczną opłacalność budowy i funkcjonowania morskich elektrowni wiatrowych w Polsce.

 

 

 "Posiedzenie w sprawie uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego"


Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, przy współpracy z Fundacją na rzecz Energetyki Zrównoważonej, zorganizował w dniu 24 maja 2012 roku, seminarium poświęcone analizie politycznych, prawnych i infrastrukturalnych uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich.
W opracowanym przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej materiale poseminaryjnym prezentujemy najważniejsze informacje o uwarunkowaniach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, omawiane podczas Seminarium oraz wnioski, dające odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy na krajowym rynku energii będzie miejsce dla energii wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe?

2. Czy istnieje możliwość przyłączenia morskich farm wiatrowych do KSE, z zachowaniem stabilności i bezpieczeństwa systemu?

3. Ile będzie kosztował rozwój morskiej energetyki i jakie przychody będzie generował?

4. Jakie są najważniejsze przeszkody dla rozwoju projektów morskich farm wiatrowych w Polsce i co zrobić aby je przezwyciężyć?

 


 "Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku"

 

Dokument opracowany przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej i Grupy Doradczej SMDI stanowi raport z analizy kosztów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w Polsce. Niezbędny system wsparcia, który zapewni ekonomiczną opłacalność budowy i eksploatacji farm wiatrowych na polskich obszarach morskich został oszacowany w perspektywie do roku 2025.

 

Raport składa się z pięciu głównych części, które poprzedzone są wprowadzeniem oraz streszczeniem managerskim. Dokument został przygotowany w oparciu o publicznie dostępne informacje w zakresie stanu rozwoju oraz kosztów funkcjonowania morskich farm wiatrowych, obowiązujące akty prawne oraz dokumenty programowe wskazujące na długoterminowy rozwój otoczenia regulacyjnego dla odnawialnych źródeł energii zarówno w Polsce i w Unii Europejskiej.

cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum