Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

O projekcie

 

Tytuł

Co-producing and co-financing renewable community energy projects (Co2mmunity)

Źródło dofinansowania

INTERREG Baltic Sea Region 2014 – 2020

Czas trwania projektu

2017 – 2020

Budżet projektu

EUR 3 148 866,00

Dofinansowanie z ERDF

EUR 2 447 847,26

Strona
www.interreg-baltic.eu

 

Projekt Co2mmunity ma na celu przyspieszenie rozwoju projektów energetyki obywatelskiej w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii, poprzez:

 

 • zwiększenie znaczenia energetyki rozproszonej i spółdzielczej w planach i strategiach energetycznych państw regionu Morza Bałtyckiego
 • umocnienie koncepcji projektów energetyki rozproszonej i spółdzielczej w lokalnych społecznościach
 • włączenie koncepcji projektów spółdzielczych i klastrowych do krajowych, regionalnych i lokalnych strategii energetycznych
 • zawiązanie międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany wiedzy eksperckiej, integracji interesariuszy oraz wsparcia w prowadzeniu projektów energetyki rozproszonej i spółdzielczej
 • promocję energetyki rozproszonej, mobilizację i edukację społeczną
 • założenie „RENCOP” – z ang. renewable energy cooperative partnerships – porozumienia na rzecz inicjowania i prowadzenia wspólnych projektów rozproszonej energetyki obywatelskiej w państwach regionu Morza Bałtyckiego

 

Czym są projekty energetyki obywatelskiej?

 

Projekty te oferują zwiększoną produkcję energii z odnawialnych źródeł z wykorzystaniem lokalnych zasobów, takich jak wiatr, energia słoneczna, biomasa, energia wodna lub energia geotermalna, poprzez aktywny udział lokalnych społeczności. W ramach projektów obywatele podejmują wspólne działania na rzecz rozwoju, prowadzenia i finansowania inicjatyw w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Projekty energetyki obywatelskiej znajdują swoje przełożenie w Polsce w rozwoju projektów energetyki rozproszonej w koncepcji funkcjonowania klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Dzięki społecznej mobilizacji, transparentności oraz lokalnym korzyściom, ten rodzaj energetyki cieszy się większą akceptacją społeczną oraz przyczynia się do rozwoju zrównoważonej energetyki oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

 

Jakie korzyści przyniesie projekt Co2mmunity?

 

W regionie Morza Bałtyckiego nie istnieją dokumenty na temat energetyki obywatelskiej. Co2mmunity ma na celu stworzenie kompleksowej bazy wiedzy o energetyce obywatelskiej oraz zwiększenie zdolności instytucjonalnych gmin, organów odpowiedzialnych za regionalne planowanie energetyczne, decydentów politycznych oraz stowarzyszeń energetycznych i obywatelskich w celu ułatwienia realizacji obywatelskich projektów energetycznych. Efekty projektu Co2mmunity to m.in.:

 

 • baza wiedzy o projektach energetycznych w formule spółdzielczej w regionie Morza Bałtyckiego
 • kompleksowa analiza uwarunkowań legislacyjnych, społecznych, technicznych i ekonomicznych dla rozwoju energetyki spółdzielczej i klastrowej
 • uniwersalne narzędzia i dobre praktyki wspierające rozwój klastrów energii/spółdzielni energetycznych
 • społeczna mobilizacja na rzecz inicjowania i prowadzenia projektów energetycznych
 • aktywizacja energetyczna na poziomie regionalnym i lokalnym
 • zaangażowanie obywateli w transformację energetyczną
 • akceptacja społeczna dla klastrów energii/spółdzielni energetycznych
 • wzrost liczby projektów klastrów energii i spółdzielni energetycznych
 • trwała platforma know-how dla interesariuszy w formie RENCOP

 

Jakie są nasze założenia pracy w ramach projektu Co2mmunity (RENCOP)?

 

Głównym narzędziem będzie RENCOP, z ang. RENEWABLE ENERGY COOPERATIVE PARTNERSHIP, czyli partnerstwa na rzecz mobilizacji i prowadzenia projektów rozproszonej energetyki obywatelskiej w państwach regionu Morza Bałtyckiego. W każdym regionie partnerskim zawiązany zostanie RENCOP – czyli powstanie min. 8 RENCOP: w Polsce, Niemczech, Danii, Szwecji, Litwie, Łotwie, Estonii i Finlandii.

 

RENCOP w Polsce integrował będzie obywateli, interesariuszy, członków inicjatyw projektów klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz funkcjonujących projektów, a także ekspertów, na rzecz wspólnej współpracy przy identyfikacji lokalnego potencjału rozwoju klastrów energii i spółdzielni energetycznych, narzędzi, które będą wspierały rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii prowadzonych przez obywateli, ale także barier i czynników spowalniających ich rozwój.

 

Dzięki zawiązaniu współpracy na poziomie regionalnym oraz transnarodową wymianę wiedzy i doświadczeń, projekt Co2mmunity przyczyni się do wypracowania modelu RENCOP, który znajdzie zastosowanie w państwach regionu Morza Bałtyckiego.


cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum