Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Publikacje

 "Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych" zostały przygotowane przez ekspertów FNEZ – Macieja Stryjeckiego i Krzysztofa Mielniczuka, we współpracy z Departamentem Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ oraz skonsultowane z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska jak również z Krajową Komisją Ocen Oddziaływania na Środowisko. Dokument został w całości uzgodniony oraz przekazany przez FNEZ Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z prawami do publikacji.

 

Głównym celem opracowania wytycznych bylo usprawnienie prowadzenia procedur oddziaływania na środowisko farm wiatrowych oraz poprawienie jakości Raportów OOŚ i prognoz oddziaływania na środowisko. Opracowanie dotyczy elektrowni wiatrowych na lądzie. Zalecenia i informacje odnoszą się do procedur administracyjnych oraz wymogów prawnych dla elektrowni wiatrowych, lokalizowanych zarówno pojedynczo, jak i w grupach, zwanych farmami wiatrowymi. W dokumencie zawarto najważniejsze informacje o oddziaływaniach elektrowni wiatrowych na środowisko, zalecenia dotyczące dobrych praktyk w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych, a także wykonania oszacowania ich oddziaływań na środowisko.


 

"Przewodnik po procedurach lokalizacyjnych i środowiskowych dla farm wiatrowych na polskich obszarach morskich", opracowany przez ekspertów FNEZ, we współpracy z administracją morską i środowiskową oraz wiodącymi ośrodkami naukowymi, jest pierwszym i jedynym na krajowym rynku podręcznikiem, opisującym kompleksowo wszelkie zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedur lokalizacyjnych i środowiskowych dla morskich farm wiatrowych w Polsce.

 

Autorzy Przewodnika odbyli dziesiątki spotkań, podczas których szukali odpowiedzi na niezliczone pytania związane ze stosowaniem w praktyce przepisów dotyczących prowadzenia procedur w sprawie wydawania decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych dla morskich farm wiatrowych. Przewodnik przedstawia aktualny stan wiedzy, który wyłonił się właśnie z owych rozmów i dyskusji.

 

 

 Seminarium „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” odbyło się 10 czerwca 2011r. Zorganizowane zostało wspólnie przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Ministerstwo Gospodarki oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku. Wydarzenie to zostało objęte patronatami Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Ministra Infrastruktury. Spółki Iberdrola Renewables oraz Polskie Sieci Morskie S.A. były partnerami merytorycznymi spotkania.

 

Celem seminarium było przedstawienie aktualnych uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście realizacji europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, a także oszacowanie potencjału krajowego rynku morskich farm wiatrowych (MFW) wraz ze wskazaniem najważniejszych barier w rozwoju MFW w Polsce i propozycji działań niezbędnych do ich likwidacji.

 

Publikowany materiał zawiera wypowiedzi uczestników poszczególnych części seminarium oraz najważniejsze wnioski, które zostały wypracowane w czasie spotkania.

cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum