Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

„Integrated Baltic offshore wind electricity grid development”

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej realizuje projekt zalążkowy w ramach mechanizmu Seed Money Facility Regionu Morza Bałtyckiego pn. „Integrated Baltic offshore wind electricity grid development” (akronim: “BalticInteGrid”) wspólnie z 4 organizacjami z Niemiec, Danii i Szwecji:

 • Fundacją na rzecz morskiej energetyki wiatrowej z Niemiec (Stifftung OFFSHORE-WINDENERGIE)
 • Agencją na rzecz rozwoju biznesu w technologii z Rostocku (Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH)
 • Politechniką Duńską (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Agencją energetyczną południowo-wschodniej Szwecji (EnergikontorSydost AB).

Celem projektu zalążkowego jest opracowanie szczegółowego plan działań wraz z harmonogramem i budżetem, stworzenie docelowego konsorcjumprojektu oraz pozyskanie źródła finansowania. 

 

W ramach dotychczasowych działań zebrane zostało konsorcjum docelowe projektu BalticInteGrid składające się z 14 organizacji z 8 państw regionu morza Bałtyckiego, które opracowało szczegółowy plan działań projektu. Konsorcjum złożyło również wniosek o dofinansowanie w ramach programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Założenia projektuBalticInteGrid:

Głównym celem BalticInteGrid jest stworzenie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z planowanymi projektami morskimi farmami wiatrowymi (tzw. „szyny bałtyckiej”) w oparciu o szczegółowe analizy warunków: przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych i technologicznych.

 

W ramach projektu zalążkowego konsorcjum będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu BalticInteGrid w ramach programu INTERREG dla Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020. 

 

Projekt ten będzie obejmował następujące działania:

 

1. Utworzenie 6 grup roboczych zajmujących się następującymi obszarami: 
 • polityka i otoczenie regulacyjne, 
 • uwarunkowania rynkowe i łańcuch dostaw, 
 • rozwiązania technologiczne, 
 • planowanie przestrzenne, 
 • środowisko i społeczeństwo, 
 • analiza kosztów i korzyści.

2. Stworzenie Bałtyckiego Forum Siec Morskich, w ramach którego organizowane będą konferencje, seminaria i warsztaty uzgodnieniowe z głównymi interesariuszami w regionie Bałtyku.

 

3. Opracowanie koncepcji Bałtyckiej Sieci zintegrowanej z planowanymi na Morzu Bałtyckim morskimi farmami wiatrowymi.

 

4. Wykonanie szczegółowych studiów wykonalności obejmujących wybrane fragmenty Bałtyckiej Sieci. Jeden z tychfragmentów będzie obejmował polskie obszary morskie i planowaną na nich Morską Infrastrukturę Przesyłową służącą przyłączeniu morskich farm wiatrowych i utworzeniu połączeń międzysystemowych ze Szwecją, Danią i/lub Niemcami.

 

Głowne rezultaty projektu:

 

1. Utworzenie trwałej platformy komunikacji pomiędzy głównymi grupami interesów powiązanej z istniejącymi już strukturami jak VASAB lub BASREC.

 

2. Koncepcja Bałtyckiej Sieci opracowana w oparciu o analizę przestrzennych, ekonomicznych, technicznych, środowiskowych i społecznych uwarunkowań.

 

3. Szczegółowe studia wykonalności dla wybranych fragmentów Bałtyckiej Sieci, które będą stanowić punkty początkowe realizacji tak ogromnej inwestycji. Wykonane analizy mają również na celu wskazać korzyści budowy zintegrowanej sieci nad rozwiązaniami indywidualnymi.

 

4. Rekomendacje do: Planów Dziesięcioletnich Rozwoju Sieci (TYNDP), planów zagospodarowania obszarów morskich oraz polityk i legislacji poszczególnych państw członkowskich regionu Morza Bałtyckiego. 

 

Wykonane dotychczas działania:

 

1. Wykonano szczegółową analizę stanu bieżącego rozwoju sieci morskich i morskiej energetyki wiatrowej (do pobrania – Tutaj)

 

2. Skonsultowano założenia projektu VASAB oraz z operatorami sieci przesyłowych z Niemiec (50 hertz), Polski (PSE S.A.) oraz Danii (Energinet.dk), które wyraziły zainteresowanie rezultatami projektu.

 

3. Skonsultowano założenia projektu z Sekretariatem programu INTERREG dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach spotkania wnioskodawców w Rydze w grudniu 2014 r. Projekt został dobrze odebrany i został uznany za zgodny z Programem.

 

4. Eksperci FNEZ opracowali wstępną koncepcję morskiej infrastruktury przesyłowej (MIP) na polskich obszarach morskich, która będzie stanowić pilotażowy fragment projektu BalticInteGrid. MIP została opracowana w taki  sposób aby: umożliwić odbiór energii elektrycznej z planowanych morskich farm wiatrowych, umożliwić utworzenie zbiorczych stacji elektroenergetycznych na morzu (hubów) oraz zapewnić możliwość utworzenia połączeń transgranicznych z krajowymi systemami elektroenergetycznymi Szwecji, Danii czy Niemiec. MIP została zgłoszona do studium zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. 

 

5. W dniu 2 lutego 2015 r. konsorcjum projektu składające się z 14 organizacji z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego złożyło wniosek o dofinansowanie projektu BalticInteGrid w ramach programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego. Wyniki pierwszego etapu naboru będą znane pod koniec kwietnia 2015 r.


Projekt powstał w oparciu o poniższe uwarunkowania:

 

 • tworzenie wspólnego rynku energii w Europie oraz nowe ambitne cele polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030 sprawiają, że coraz częściej mówi się o konieczności rozbudowy sieci elektroenergetycznej i nowych połączeń transgranicznych systemów elektroenergetycznych tzw. interkonektorów. Celem  tego ma być zwiększenie możliwości wymiany międzysystemowej oraz możliwości integracji odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • region Morza Bałtyckiego w perspektywie po roku 2030 może stać się jednym z wiodących obszarów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie mając na uwadze powolne wysycanie się rynku Morza Północnego i Irlandzkiego. Potencjał MEW na Morzu Bałtyckim dorównuje Morzu Północnemu i według wyliczeń BASREC wskazujących na potencjał lokalizacyjny rzędu 130 GW,
 • według analizy FNEZ wykonanej w oparciu o planowane inwestycje w MFW jedynie w regionie południowego Bałtyku do 2030 r. może powstać od 4,9 -12,2 GW (w zależności od stopnia wypełnienia planów inwestycyjnych),
 • dalszy rozwój OZE i związany z tym wzrost wytwarzania energii elektrycznej w państwach skandynawskich wymusza konieczność wzmocnienia możliwości przesyłowych w regionie w osi północ-południe, w szczególności z półwyspu Skandynawskiego w kierunku Europy środkowej.  Dodatkowo, wysoki udział energetyki wodnej w Norwegii i Szwecji może stać się istotnym elementem systemu bilansowania coraz większego udziału OZE w systemie elektroenergetycznym Niemiec, Danii, a także w dalszej perspektywie również Polski,
 • uwarunkowania hydrometeorologiczne i geologiczne sprawiają, że koszty realizacji MFW na Bałtyku mogą być niższe niż na Morzu Północnym. Instalacja MFW na Bałtyku bywa określana terminem „offshorelight” co odnosi się do dogodniejszych, niż na Morzu Północnym, warunków lokalizacyjnych tj. głębokości morza, falowania, zasolenia, choć ograniczeniem jest pokrywa lodowa pojawiająca się na Bałtyku.


W przypadku chęci współpracy zapraszamy do kontaktu:

Sekretariat@fnez.pl

+ 48 22 412 24 78


cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum