Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Aktualności

Relacja z posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Energetyki w sprawie morskiej energetyce wiatrowej

Dodano 2017-04-23
W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki poświęcone perspektywom rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, zorganizowane z inicjatywy Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej. Podniesienie tematu morskiej energetyki wiatrowej w Zespole Parlamentarnym było konsekwencją obietnicy posła Zbigniewa Gryglasa, Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki z konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki”.

Dyskusja merytoryczna prowadzona była w gronie posłów, senatorów, przedstawicieli administracji oraz sektora energetycznego, ale także członków Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej. Obrady rozpoczęto prezentacjami wskazującymi m.in.:

 

 • obecny stan projektów morskich farm wiatrowych w Polsce oraz miejsca technologii w krajowym systemie elektroenergetycznym – Maciej Stryjecki – prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (prezentacja),   
 • potencjale krajowego przemysłu w zapewnieniu łańcucha dostaw dla polskich projektów morskich farm wiatrowych – Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (prezentacja),
 • udziale krajowego przemysłu i polskich firm w rynku offshore oraz realizacji projektów w Polsce – Tomasz Świątkowski, dyrektor StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o. o. (prezentacja).

Podczas dyskusji obalono wiele często powielanych mitów o morskiej energetyce wiatrowej w kontekście wysokich kosztów, negatywnego wpływu na system elektroenergetyczny, konfliktowości z innymi projektami energetycznymi o strategicznym znaczeniu. Podczas spotkania podkreślono, że Polska dysponuje potencjałem umożliwiającym zapewnienie dostaw niemal wszystkich komponentów morskich farm wiatrowych, z wyłączeniem turbin. Polskie firmy przemysłu morskiej energetyki współpracują z największymi światowymi producentami turbin i inwestorami, budując w ten sposób pozycję stałego uczestnika europejskiego rynku offshore. Zdobyta wiedza i doświadczenie, oraz wytworzony potencjał logistyczny i baza surowcowa będzie podstawą zapewnienia niskich i konkurencyjnych kosztów rozwoju morskiej energetyki na polskich obszarach morskich.

 

W czasie dyskusji poruszono następujące zagadnienia:


Informacje o realizowanych projektach w Polsce


Na dzień dzisiejszy dysponujemy 14 decyzjami lokalizacyjnymi dla projektów o łącznej mocy ok. 8 GW. Na najbardziej zaawansowanym etapie są dwa projekty Grupy Polenergia S. A. – MFW „Polenergia Bałtyk III” oraz MFW „Polenergia Bałtyk II” o łącznej mocy 2,4 GW i zakończonymi procedurami środowiskowymi. Zakończenie budowy i rozpoczęcie pracy pierwszego z projektów planowane jest na 2021 r. Kolejne dwa projekty PGE Energia Odnawialna S. A. – MFW „Baltica 3” i „Baltica 2” są na zaawansowanym etapie badań środowiskowych na potrzeby procedury środowiskowej.


Morskie farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym


Operator Systemu Przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. (PSE S.A.) wydał umowy przyłączeniowe na 2,25 GW z terminami przyłączenia do 2021 i 2026 r. Oznacza to, iż operator zobowiązał się do odbioru wyżej wymienionej wielkości mocy, a tym samym potwierdził, że dla takich mocy z morskich farm wiatrowych jest miejsce w systemie. Dodatkowo, PSE S.A. podkreśla, iż udział morskich farm wiatrowych może przyczynić się do stabilizacji pracy systemu elektroenergetycznego. Dzięki wyższej stabilności wytwarzania energii elektrycznej w porównaniu do innych technologii odnawialnych źródeł energii (oze), udział morskiej energetyki wiatrowej pozwoli na zredukowanie liczby uruchomień bloków węglowych, wynikających z wahania wytwarzania energii z pozostałych oze.


Koszty morskiej energetyki wiatrowej


Aukcje dla morskich farm wiatrowych w Niemczech, Danii i Holandii zakończyły się wynikami 49,90 EUR/MWh (MFW Kriegers Flak), 72,70 EUR/MWh (MFW Borssele 1,2), 54,50 EUR/MWh (MFW Borssele 3, 4) oraz 60 EUR/MWh (MFW Gode Wind 3). Wynikiem ostatniej aukcji w Niemczech trzy projekty będą realizowane bez żadnego wsparcia. Powyższe wielkości nie uwzględniają kosztów przyłącza, które stanowią ok. 25 % kosztów inwestycji i są pokrywane przez właściwych operatorów sieci przesyłowych. Mając na uwadze polskie uwarunkowania – początek krajowego rynku offshorowego oraz ponoszenie przez inwestora kosztów przyłącza do sieci, koszt LCOE (z ang. levelized cost of electricity) dla pierwszych polskich projektów powinien wynieść poniżej 90 EUR/MWh.


Wykres 1. Wyniki europejskich aukcjiZyski do budżetu


Zgodnie z Ustawą o obszarach morskich inwestor, któremu udzielono pozwolenia na zajęcie wyłącznej strefy ekonomicznej na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń jest zobowiązany do wniesienia opłaty za użytkowanie wyłącznej strefy ekonomicznej wynoszącej 1% wartości planowanego przedsięwzięcia, w czterech ratach: 10% płatne w ciągu 90 dni po uzyskaniu pozwolenia, 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 30% po rozpoczęciu eksploatacji i 30% po 3 latach od rozpoczęcia eksploatacji. Z tytułu powyższych opłat dla projektów morskich farm wiatrowych, do budżetu wpłynęło już ok. 100 mln zł. Opłata ta zastępuje podatek od nieruchomości.


Realizacja morskich farm wiatrowych i strategicznych inwestycji energetycznych na północy Polski


W obliczu niedoborów mocy po 2025 r., krajowa energetyka stoi w konieczności realizacji strategicznych inwestycji podnoszących bezpieczeństwo energetyczne. Pierwsze projekty morskich farm wiatrowych mogą rozpocząć prace w latach 2020-2021, zaś oddanie do użytku pierwszego reaktora elektrowni jądrowej może nastąpić dopiero po 2035 r. Obie technologie uzupełniają się w perspektywie lat 2020-2050 i ich równoległy rozwój powinien stanowić, obok zrównoważonej energetyki węglowej, fundament polskiej polityki energetycznej.


W imieniu Polskiego Porozumienia Przemysłu Energetyki Morskiej, zwrócono się z apelem do członków Zespołu Parlamentarnego o:

 

 • podjęcie skutecznych działań zmniejszających ryzyko regulacyjne poprzez stabilizację, transparentnych i przewidywalnych warunków dalszego rozwoju projektów morskiej energetyki wiatrowej,
 • uwzględnienie w polityce energetycznej Polski do roku 2050 rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na poziomie ok 6 GW,
 • wpisanie morskiej energetyki wiatrowej w narzędzia realizacyjne europejskiego „pakietu zimowego”,
 • związanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z rozwojem polskiego przemysłu morskiego, w tym stoczniowego,
 • zwiększenie możliwości przyłączeniowych dla projektów morskiej energetyki wiatrowej.

 

Zaapelowano o wprowadzenie zmian legislacyjnych niezbędnych do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, które obejmują:

 

 1. Konieczność skorygowania błędnego zapisu w ustawie o odnawialnych źródłach energii, dopuszczającego do aukcji morskie farmy posiadające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie pozwolenie na budowę.
 2. Wprowadzenie kalendarza zapotrzebowania na energię z MFW z co najmniej 2 letnim wyprzedzeniem, wskazującego terminy i wolumeny aukcji.
 3. Uwzględnienie w systemie aukcyjnym dla MFW realiów rynku – małej liczby projektów z wydanymi warunkami przyłączenia, które nie zapewniają spełnienia obecnych kryteriów konkurencyjności.
 4. Unifikację terminów ważności pozwoleń dla MFW wynikających z poszczególnych ustaw, zezwoleń i pozwoleń.
 5. Stworzenie mechanizmów dalszego rozwoju projektów morskich farm wiatrowych z prawomocnymi decyzjami lokalizacyjnymi, a nie posiadających warunków przyłączenia do sieci.

Dobrym sygnałem dla branży jest zapowiedź kontynuacji pracy Zespołu Parlamentarnego ds. Energetyki nad tematyką morskiej energetyki wiatrowej. Dyskusja poparta wiedzą merytoryczną o przyszłości projektów morskiej energetyce wiatrowej prowadzona będzie na kolejnych posiedzeniach Zespołu. Ze strony Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej podnoszony będzie każdorazowo apel do rządu o zielone światło dla rozwoju pierwszych projektów morskich farm wiatrowych, zgodnie z ich planowanym harmonogramem realizacji oraz wprowadzenie narzędzi i rozwiązań legislacyjnych umożliwiających dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum