Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Aktualności

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

Dodano 2012-05-28
24 maja 2012 roku w siedzibie Sejmu RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki dotyczące morskiej energetyki wiatrowej, którego współorganizatorem była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Celem spotkania było zapoznanie parlamentarzystów z aktualną sytuacją na międzynarodowym i krajowym rynku morskiej energetyki wiatrowej, ocena potencjału energetycznego, gospodarczego i politycznego sektora, jak również określenie najważniejszych barier w rozwoju MFW w Polsce.

 

W konferencji udział wzięli: członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, PSE Operator, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytutu Morskiego w Gdańsku, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. oraz Stoczni Gdańsk S.A., Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, a także przedstawiciele ambasad Danii i Niemiec oraz inwestorzy.

 

Spotkanie składało się z dwóch części: w pierwszej zostały przedstawione prezentacje wprowadzające, w drugiej odbyła się dyskusja. Pierwszą z prezentacji, dotyczącą sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie, trendów w rozwoju branży i spodziewanego rozwoju sektora w Polsce, przedstawił Wiceprezes PTMEW Mariusz Witoński. W swojej prezentacji M. Witoński podkreślił znaczące tempo rozwoju sektora w Europie i bardzo wysoki trend wzrostowy branży oraz szanse, jakie rozwój MFW w Polsce może przynieść dla przemysłu morskiego. Wiceprezes PTMEW zaprezentował najnowsze dane z rynku pracy morskiej energetyki wiatrowej: tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii rozwój branży doprowadził do powstania 15 000 nowych miejsc pracy. Prognoza dla Polski jest równie obiecująca - przyjmuje się, że rozwój sektora MFW w naszym kraju może doprowadzić do powstania około 9 000 nowych miejsc pracy.

 

Głównym tematem prezentacji Piotra Słupskiego z Agencji Rozwoju Przemysłu był polski przemysł stoczniowy realizujący pierwsze zlecenia dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. W swojej prezentacji P. Słupski przedstawił projekt inwestycyjny realizowany przez stocznię Crist, międzynarodowy koncern Bilfinger Berger i Fundusz Inwestycyjny MARS. Budowa fabryki fundamentów kratownicowych będzie wiązała sie z poniesieniem nakładów inwestycyjnych na poziomie ponad 50 mln euro i utworzeniem 400 nowych miejsc pracy.

 

Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Maciej Stryjecki w swojej prezentacji przedstawił kluczowe uwarunkowania rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. M. Stryjecki przedstawił wyniki najnowszej analizy wykonanej przez FNEZ, dotyczącej perspektyw zapotrzebowania na moc i możliwości jego zaspokojenia w perspektywie roku 2030. Zgodnie z wynikami analizy MFW może stanowić ważny element polskiego energy mix w perspektywie roku 2030, obok znaczącej generacji gazowej, rozwoju energetyki jądrowej oraz przy zachowaniu zrównoważonego wykorzystania krajowych zasobów węgla. Aby to było możliwe już dziś potrzebne jest podjęcie zdecydowanych działań, które umożliwią budowę farm wiatrowych w polskich obszarach morskich. Pierwszym z nich jest zagwarantowanie dostępu do sieci dla instalacji MFW na poziomie 6 GW, następnym ukształtowanie systemu wsparcia, który będzie stabilny i konkurencyjny względem rynków zagranicznych. Analizując możliwe koszty i zyski związane z rozwojem MFW Prezes FnEZ podkreślił, że wysokość przychodów budżetowych pochodzących z sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce może wynieść około 20 mld złotych i może być większy od kosztów wsparcia MFW w latach 2018-2025.


W dyskusji głos zabrali m.in. Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki Janusz Pilitowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Anna Wypych-Namiotko. Przedstawiciele rządu pozytywnie odnieśli się do planów rozwoju branży offshore, dostrzegając potencjał sektora, również w kontekście szans na rozwój przemysłu morskiego i rewitalizację polskich stoczni. Janusz Pilitowski podkreślił, że Ministerstwo Gospodarki uznaje wysokość współczynnika, proponowaną przez organizacje wspierające rozwój sektora MFW w Polsce, za ekonomicznie uzasadnioną. Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej stwierdził, że projekt ustawy o OZE będzie odzwierciedlał stopień poparcia politycznego dla MFW w Polsce. Pani Minister Wypych-Namiotko również wyraziła swoje poparcie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jednocześnie Pani Minister uznała za zasadny pomysł zniesienia zapisu prawnego, który obecnie jest jedną z przeszkód dla realizacji projektów MFW, czyli konieczności wygaszania pozwoleń lokalizacyjnych w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę w ciągu 6 - 8 lat, w przypadku gdy jedynym powodem nieuzyskania tego pozwolenia byłoby brak technicznych warunków przyłączenia do sieci.


Podczas posiedzenia głos zabrał również Prezes Zarządu PSE Operator S.A. Henryk Majchrzak. W swojej prezentacji dotyczącej zagadnień związanych z przyłączaniem farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznych podkreślił, że w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest miejsce na przyłączenie około 3 000 MW morskich farm wiatrowych w perspektywie do roku 2025. W kolejnych latach będą możliwe przyłączenia następnych projektów MFW, ale konieczne będą inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznej i wsparcie inicjatyw Smart Grid oraz projektów magazynowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Prezes PSE Operator również poparł rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wyrażając przekonanie, że możliwość przyłączania inwestycji do KSE nie będzie czynnikiem hamującym rozwój MFW w Polsce.


Najważniejszymi wnioskami z debaty wydają się być opinie wyrażone przez przedstawicieli organizacji branżowych, przedstawicieli rządu polskiego i inwestorów, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce powinien być traktowany jako ważny element polityki energetycznej i gospodarczej kraju i wymaga przeprowadzenia odpowiednich zmian w otoczeniu regulacyjno-prawnym. Uczestnikom spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki towarzyszyło przeświadczenie, że Polski nie stać na zaniechania w tworzeniu krajowego rynku morskiej energetyki wiatrowej, gdyż potencjał rynku jest zbyt duży, a europejski trend rozwoju sektora zbyt silny, aby Polska w nim nie uczestniczyła.

 

Kompleksowy materiał znajduje się w dziale Opracowania.

cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum