Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Aktualności

MFW jednym z tematów na komisji ws. ustawy o OZE

Dodano 2017-06-21

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) o morskich farmach wiatrowych (MFW) w Polsce podczas senackiej komisji w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).


W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na temat funkcjonowania ustawy o OZE, podczas którego Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii udzielił informacji o obecnej kondycji OZE w Polsce, funkcjonowaniu i priorytetach resortu energii dla branży. Zgodnie z zapowiedziami, projekt zmian ustawy o OZE zostanie przedłożony do konsultacji społecznych w najbliższym tygodniu.

Relacja z posiedzenia

 

Informacje Ministerstwa Energii na temat funkcjonowania ustawy o odnawialnych źródłach energii


W czasie posiedzenia FNEZ podniosło temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich i przekazało informacje w zakresie:

  • krajowych uwarunkowań dla rozwoju pierwszych projektów MFW na polskich obszarach morskich,
  • obecnego statusu pierwszych projektów MFW,
  • korzyści gospodarczych wynikających z rozwoju sektora,
  • potencjału gospodarczego i gotowości krajowego przemysłu do rozwoju krajowej MEW.

Morska energetyka wiatrowa w polskim systemie elektroenergetycznym – stan obecny, perspektywy

 

Na dzień 31 maja 2017 r. wydanych zostało 13 decyzji lokalizacyjnych dla projektów MFW o łącznej mocy 8 GW. 9 pozwoleń zostało opłaconych zapewniając przychód do budżetu państwa w wysokości 100 mln zł. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały umowy przyłączeniowe na 2,25 GW z terminami przyłączenia do 2021 r. (900 MW) i 2026 r. (1,35 GW). Na najbardziej zaawansowanym etapie są dwa projekty Grupy Polenergia – MFW „Polenergia Bałtyk III” oraz MFW „Polenergia Bałtyk II” z dwoma prawomocnymi decyzjami środowiskowymi. Kolejne dwa projekty PGE Energia Odnawialna – MFW „Baltica 3” i MFW „Baltica 2” są na zaawansowanym etapie badań środowiskowych. Z kolei dla projektu MFW „Baltic II”, którego inwestorem jest Baltic Trade and Invest rozpoczęto badania środowiskowe. Gotowość krajowego przemysłu do udziału w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce potwierdzają członkowie Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej, które skupia ponad 30 organizacji z sektora przemysłu morskiego, energetyki wiatrowej, przemysłu stalowego oraz producentów konstrukcji morskich, statków i kabli. Krajowy przemysł dysponuje potencjałem umożliwiającym zapewnienie dostaw niemal wszystkich komponentów morskich farm wiatrowych, z wyłączeniem turbin.

 

Zgodnie z opinią resortu energii, sektor OZE rozwija się zgodnie z założeniami zawartymi w Krajowym planie działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) i nie ma zagrożenia braku realizacji minimalnego celu 15% OZE do 2020 r. Przypominając, KPD zakłada moc MFW w wysokości 500 MW do 2020 r., co zdaniem FNEZ nie zostanie zrealizowane bez obligatoryjnych zmian legislacyjnych niezbędnych dla rozwoju MEW. FNEZ ponowią tym samym apel obejmujący:

  • konieczność skorygowania błędnego zapisu w ustawie o odnawialnych źródłach energii, dopuszczającego do aukcji morskie farmy posiadające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie pozwolenie na budowę,
  • wprowadzenie kalendarza zapotrzebowania na energię z MFW z co najmniej 2 letnim wyprzedzeniem, wskazującego terminy i wolumeny aukcji,
  • uwzględnienie w systemie aukcyjnym dla MFW realiów rynku – małej liczby projektów z wydanymi warunkami przyłączenia, które nie zapewniają spełnienia obecnych kryteriów konkurencyjności,
  • unifikację terminów ważności pozwoleń dla MFW wynikających z poszczególnych ustaw, zezwoleń i pozwoleń,
  • stworzenie mechanizmów dalszego rozwoju projektów morskich farm wiatrowych z prawomocnymi decyzjami lokalizacyjnymi, a nie posiadających warunków przyłączenia do sieci.

O MEW dyskutowano także 20 kwietnia 2017 r. w czasie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, poświęconego perspektywom rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, zorganizowanego z inicjatywy Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej - relacja

cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum