Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Wiedza

Wykonaliśmy specjalistyczne raporty i analizy, opracowywaliśmy strategie i plany działania, wydawaliśmy i przekazywaliśmy właściwym organom szereg stanowisk dot. sektora energetyki odnawialnej, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej.


1.   Raporty

 • Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce
 • Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku. Aneks do raportu z dnia 16 stycznia 2012. uwzględniający zapisy projektu ustawy o OZE z dnia 4 października 2012 r.
 • Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025
 • Analiza bilansu energetycznego w Polsce w latach 2012 - 2030, ze wskazaniem roli jaką nowe źródła energii (w tym morska energetyka wiatrowa, gaz łupkowy, energia jądrowa) mogą odgrywać w polskim energy mix w 2030 roku
 • Analiza potencjału morskich farm wiatrowych jako koła zamachowego rozwoju Pomorza
 • Morskie systemy elektroenergetyczne a rozwój farm wiatrowych na morzu
 • Prognoza rozwoju rynku odnawialnej energetyki elektrycznej do roku 2020, z uwzględnieniem perspektywy roku 2030", prezentacja w Parlamencie, Ministerstwie Gospodarki i w prasie branżowej
 • 10 kroków dla wdrożenia Pakietu energetyczno-klimatycznego w Polsce
 • Analiza krajowych i zagranicznych uwarunkowań politycznych, gospodarczych i ekonomicznych rozwoju polskiej energetyki elektrycznej do roku 2030
 • Analiza uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na świecie i w Polsce
 • Analiza mechanizmów zarządzania wdrażaniem pakietu energetyczno-klimatycznego w państwach UE
 • Analiza Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych pod kątem możliwości uznania inwestycji OZE za cel publiczny na gruncie prawa krajowego
 • Analiza krajowych uwarunkowań transportu ponadnormatywnego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wielkogabarytowych elementów elektrowni w procesie inwestycyjnym


2.   Strategie i plany działania

 • Promowanie koncepcji budowy międzynarodowej morskiej sieci elektroenergetycznej na Morzu Bałtyckim wśród władz państwowych i samorządowych oraz branży morskiej energetyki wiatrowej
 • Przygotowywanie opinii eksperckich na temat rozwiązań systemowych, w tym m.in. relacji między procedurą w sprawie wydania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich a procedurą oceny oddziaływania na środowisko
 • Stała analiza i monitoring procesu przygotowania i realizacji morskich farm wiatrowych w celu określenia potrzeb i możliwości polskiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej
 • Współpraca z Ministerstwem Gospodarki oraz PSE Operator przy planowaniu strategii rozwoju infrastruktury przyłączeniowej dla morskich farm wiatrowych - Szyna Bałtycka, koncepcja transgranicznych sieci morskich łączących systemy elektroenergetyczne krajów nadbałtyckich
 • Stała współpraca z właściwymi instytucjami, rządem i parlamentem w pracach nad uwarunkowaniami systemowymi, ekonomicznymi i prawnymi rozwoju morskich farm wiatrowych
 • Zaangażowanie w rozwój rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce przez wpisanie do „Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" rozwiązań umożliwiających budowę pilotażowych projektów morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich przed rokiem 2020


3.   Stanowiska

Przygotowane stanowiska oraz uwagi do ustaw przekazujemy do właściwych organów administracji, a następnie pracujemy nad ich wdrożeniem, biorąc udział w procesie legislacyjnym. Przejdź do działu stanowiska.

 

cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum